Servicedeklaration/värdighetsgaranti biståndshandläggning

Omsorgsnämnden i Trollhättan har antagit en servicedeklaration/värdighetsgaranti för biståndshandläggning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Delaktighet

Ditt stöd och din omsorg ska vara anpassad till dina behov och din situation. Vi garanterar att:

 • Du får en tolk om du inte förstår eller talar svenska och om du är hörselskadad.
 • Du får den information du behöver för att kunna ta ställning till din ansökan om stödinsatser
 • Du har möjlighet att lämna synpunkt/önskemål om byte av handläggare
 • Vi följer upp ditt beslut regelbundet så att ditt stöd är anpassat efter dina behov

Bemötande

Du ska alltid känna att vi möter dig på ett bra sätt. Vi garanterar att:

 • Vi möter dig med respekt och lugn och lyssnar på vad du säger.
 • Vi lyssnar alltid på din beskrivning av dina behov och återkopplar till dig så vi har förstått dig rätt.
 • Vi respekterar ditt val av ombud eller annan person som du vill ska representera dig.

Trygghet

Du ska känna dig trygg när du möter oss. Vi garanterar att:

 • Vi kan alltid visa tjänstelegitimation när du möter oss.
 • Om du har synpunkter på vårt arbete ska du vara trygg i att kunna berätta det för personalen.
 • Vår personal har den kompetens som krävs för sitt arbete

Tillgänglighet

Du ska kunna nå oss när du har behov av kontakt.

 • Vi återkopplar till dig inom 3 vardagar när du har kontaktat oss.
 • Informationen du får från handläggaren ska vara lätt att förstå och du ska veta vem du ka vända dig till om du har synpunkter kring ditt beslut.

Vårt mål är att medborgarna som får stöd ska ha ett värdigt liv och erbjudas en god vård och omsorg. Därför har vi garantier för de verksamheter som utför stödet.

Om du tycker att vi inte uppfyller våra löften i ”Värdighetsgarantin”, så vill vi att du berättar det för oss.

Gör så här

Kontakta verksamhetens personal eller kommunens Kontaktcenter via brev, telefon eller e-post. När du kontaktar oss, berätta att det gäller Värdighetsgarantin för det område som är aktuellt för dig så att rätt person får din information.

Kontakta oss

Vi kontaktar dig för att få höra mer om dina synpunkter. Du kommer senare att få veta vad vi planerar att göra för att du ska känna att vi ger det stöd vi utlovar.

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO