Servicedeklaration för arbetsmarknadsstöd Returen

Returen är en verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten som har som uppgift att bereda praktikplatser för arbetsträning och personlig utveckling. Vi vänder oss till arbetssökande i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Innan du börjar din praktik på Returen får du göra ett studiebesök. Du har då också möjlighet att välja vilken avdelning som du vill praktisera på. I mån av plats försöker vi alltid tillmötesgå dina önskemål.
  • Alla deltagare har under sin praktik en arbetsledare att vända sig till. Vi följer tillsammans upp din praktik.
  • Under din tid på Returen kommer du att erbjudas miljöutbildning i flera steg.
  • Du får möjlighet till friskvårdsaktiviteter varje vecka.
  • Du som har behov får möjlighet att träna i det svenska språket i vår språkstudio.
  • Du kan alltid räkna med ett respektfullt och engagerat bemötande från vår personal.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du i din handlingsplan tydligt anger din målsättning och dina behov.
  • Att du följer de arbetstider som gäller och uppträder respektfullt mot dina arbets- kamrater och personal.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL