Servicedeklaration för vuxenstödsteamet

Vuxenstödsteamet erbjuder stöd för dig som behöver hjälp att komma ur ett missbruk eller beroende. Vårt uppdrag är att ge stöd och vård på hemmaplan för personer över 18 år med missbruk/beroende. Insatserna är behovsprövade. Verksamheten riktar sig till personer som bor i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Dina individuella behov ska styra insatsen. Vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och intressen.
 • Din behandlingssekreterare och du gör tillsammans upp en individuell genomförandeplan.
 • Vi stöder dig vid behov i dina kontakter med olika myndigheter.
 • Utgångspunkten i vårt arbete är din rätt till inflytande och eget delaktighet.
 • En kompetent, kunnig och erfaren personal.
 • Du kan alltid förvänta dig ett respektfullt bemötande och en god kommunikation.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du, liksom vi, lever upp till den planering som vi kommer överens om.
 • Att du tar tillvara de möjligheter som stödet kan ge för att du ska få en fungerande
  vardag och ett aktivt liv utifrån dina förutsättningar och behov.
 • Att du accepterar att ditt hem också kan vara vår arbetsplats och att du ger oss möjligheter att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig.
 •  Att du meddelar oss om du har behov av tolk.
 • Att du framför dina önskemål och delger oss dina synpunkter på verksamheten.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL