Servicedeklaration för grundskolan

Barnen går i skolan från höstterminen det år då barnet fyller sju år till och med vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan). Barnen går då i grundskola, grundsärskola eller specialskola. Utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att barnen har rätt till utbildning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet med ett professionellt bemötande och agerande med kunskap och utveckling i fokus.
  • Anpassat till elevernas ålder arbetar vi med att utveckla deras sociala förmågor. Vi lägger också stor vikt vid värdegrundsfrågor och delaktighet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för alla att känna tillit.
  • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig.

Detta förväntar vi oss av dig

  • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar om ditt barn är sjukt eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till.
  • Vi förväntar oss att du gör dig delaktig i och intresserar dig för skolans verksamhet så att vi tillsammans kan skapa en god dialog

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN