Servicedeklaration för gymnasieskolan

Enligt Skollagen 5 kap kan du studera på gymnasiet från det du avslutat en grundskoleutbildning eller motsvarande till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Ett respektfullt bemötande i en trygg arbetsmiljö
 • Engagerad, kunnig och behörig personal
 • Ett brett utbud av kurser och program i ändamålsenliga lokaler
 • En skola som kontinuerligt arbetar med värdegrunds- och demokratifrågor
 • Mentorer som stöd under hela studietiden
 • Tillgång till psykolog, skolläkare, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och specialpedagog
 • En skola där personal och elever verkar för ett hållbart samhälle
 • Medinflytande över din utbildning, bland annat genom utvecklingssamtal en gång per termin
 • Välförsedda bibliotek som är öppna varje dag med tillgång till bibliotekarie
 • Informativa och aktiva hemsidor
 • Möjlighet till modersmålsundervisning
 • Trevliga skolrestauranger med gratis lunch, ett varierat salladsbord och möjlighet till specialkost
 • Cafeterior som är trivsamma mötesplatser
 • Idrott och friskvård i egna idrottshallar

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du bidrar till att utveckla skolan genom att kontakta oss när du har synpunkter på verksamheten.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-23 av CLASBEN