Servicedeklaration för Mottagningsgruppen

Förskola, skola, psykiatrin och hälso- och sjukvård omfattas av en skyldighet att göra orosanmälan för barn 0 – 18 år som kan fara illa. Anmälan ska ske till mottagningsgruppen och bör vara skriftlig.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi har en hög tillgänglighet.
  • Du kan alltid nå oss dagtid på telefon eller genom besök i Stadshusets entréplan.
  • Vi ger alltid ett engagerat och respektfullt bemötande.
  • Vi har en hög och bred kompetens i social frågor.
  • Vi behandlar alla orosanmälningar för barn, unga och vuxna på ett respektfullt och rättssäkert sätt. 

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL