Servicedeklaration för Kronan

Kronan är en mötesplats för alla, gammal som ung. Här tar vi del av varandras styrkor, kvaliteter och kompetenser!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Bemöta sig på ett respektfullt och professionellt sätt med en tro på att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.
  • Hålla dig informerad om de projekt och verksamheter som finns på Kronan.
  • Vara nyfikna och intresserade av dig som individ och ditt kulturella och sociala sammanhang.
  • Alltid ha en hög grad av professionalitet i möten och kontakter med dig.
  • Vara prestigelös och samarbetsinriktade.
  • Göra det möjligt för dig att följa våra verksamhet genom såväl mänskliga möten som digitala kanaler.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-20 av CLASBEN