Servicedeklaration för familjerådgivningen

Socialtjänstlagen 5 kap 3 § ålägger kommunerna ansvar för att familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det. Familjerådgivning är en professionell samtalshjälp till par och familjer som har svårigheter i sin relation.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi erbjuder er som par och som familj möjlighet att utveckla er relation och att bearbeta samlevnadsproblem. Samtalen är baserade på att ni själva söker hjälp och vi utgår från de behov ni presenterar.
  • När ni söker hjälp ska ni lätt kunna nå oss per telefon. Vi har telefontider för tidsbeställning, information och rådgivning måndag, onsdag och fredag 10.30-11.30. Övrig tid kan ni nå oss via telefonsvarare. Vi ringer då upp er senast inom 1-2 dagar.
  • Då ni söker samtalshjälp hos oss kommer ni att erbjudas tid inom två veckor - i överenskommelse med respektive behandlare.
  • De uppgifter ni lämnar under samtalen behandlas under sträng sekretess. Vi för inga journaler. Om ni önskar har ni möjlighet att vara anonyma. Vid första besöket upplyser vi er alltid om den lagstadgade sekretess som gäller för verksamheten och de speciella situationer då sekretessen bryts.
  • Våra lokaler är placerade med utgångspunkt från lättillgänglighet och anonymitet.
  • Samtalen kostar 100 kronor för vart och ett av de fem första samtalen. Ni betalar aldrig mer än 500 kronor.
  • Vi avslutar alltid kontakten med en utvärdering om samtalen varit till nytta för er.
  • Ni har alltid möjlighet att framföra synpunkter och klagomål. Vi svarar alltid på dessa. 

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL