Servicedeklaration för skolskjutsverksamhet

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever i grundskolan och anpassad grundskola som för varje skolform finns angivet i skollagen (kap.10 och 11). Rätten till skolskjuts baseras på färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Skriftligt besked om skolskjutsens utförande i god tid innan terminsstart.
  • Ett trevligt och respektfullt bemötande i kontakt med Utbildningsförvaltningen såväl som våra entreprenörer.
  • Att våra entreprenörer utför resorna på ett tryggt och säkert sätt för era barn.
  • Att beslut om skolskjutsens utförande alltid utgår från ert barns ålder, färdväg och trafikmiljö i relation till Trollhättans Stads skolskjutsbestämmelser.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att ni utan dröjsmål informerar Utbildningsförvaltningen om upplevda brister i utförandet.
  • Att behov av skolskjuts meddelas i god tid via blankett som delas ut i april varje år.
  • Att oregelbundet behov (åkschema) kontinuerligt meddelas.
  • Att ni meddelar när behovet av skolskjuts upphör.
  • Att ni meddelar byte av adress.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2023-07-02 av ANDGLE