Servicedeklaration för familjedaghem

Familjedaghemmets uppgift är att erbjuda barn fostran och omvårdnad samt stöd i sin utveckling. För skolbarnens del är uppgiften även att komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Du och ditt barn är välkommet och möts med öppenhet och
  respekt
 • En lugn och trygg hemmiljö
 • Barn i olika åldrar bildar en grupp
 • Syskon ges möjlighet att vara tillsammans
 • Naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i området
 • Barnen har möjlighet att vid de gemensamma aktiviteterna lära känna sin vikarierande dagbarnvårdare
 • Alla barn har utevistelse minst en gång varje dag
 • Vi genomför sådana aktiviteter så att barnens miljömedvetenhet ökar
 • Där du har ett verkligt inflytande och uppmuntras till att påverka verksamhetens planering, innehåll och utformning
 • Du har möjlighet att framföra synpunkter och klagomål, som vi kommer att svara på

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-19 av CLASBEN