Servicedeklaration för förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år, när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Är du föräldraledig eller arbetslös tas ditt barn emot 15 timmar/vecka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet i en stimulerande och lustfylld miljö där lek och lärande står i fokus. Vi använder såväl inom- som utomhusmiljön som arenor för lärande.
  • Vi utgår från varje barns behov och förutsättningar, men drar fördel av att vara en grupp när vi arbetar med att utveckla sociala förmågor och stöttar barnen i deras identitetsutveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa förtroende, tillit och en trygg atmosfär.
  • På våra förskolor arbetar utbildade pedagoger med en gemensam kunskapssyn och ett professionellt förhållningssätt. Planering, uppföljning,utvärdering och dokumentation är en naturlig del av kvalitetsarbetet.
  • Vi känner tilltro till barnens förmågor och gör dem delaktiga.
  • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig. Tillsammans skapar vi en god pedagogisk verksamhet och en väl fungerande omsorg om ditt barn.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Vi förväntar oss att du tar del av information, gör dig delaktig i och intresserar dig för förskolans verksamhet så att vi tillsammans kan skapa en god dialog.
  • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar avvikelser från det normala, tillexempel ändrad schematid, sjukdom eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN