Servicedeklaration för parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Handläggningstiden för parkeringstillståndet är 4-6 veckor från det att ansökan är komplett.
  • För att din ansökan ska kunna handläggas snarast är det viktigt att
    - den är riktigt ifylld och att alla uppgifter finns med
    - den innehåller ett ansiktsfoto som väl liknar dig
    - ditt läkarintyg inte är äldre än 2 månader
  • Parkeringstillståndet skickas hem till dig. Om du får avslag, får du besked via ett rekommenderat brev.
  • Parkeringstillståndet för rörelsehindrad är gratis och gäller i högst fem år.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2024-01-12 av REBGUS