Servicedeklaration för Tillståndsenheten

Tillståndsenheten arbetar med utredningar om serveringstillstånd, tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt kontroll över handeln med receptfria läkemedel utanför apotek.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap inom två veckor efter att ansökan inkommit.
  • Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (två dagar) inom en månad efter att ansökan inkommit.
  • Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (över två dagar) inom två månader efter att ansökan inkommit.
  • Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten inom tre månader efter att ansökan inkommit. 

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du lämnar in en komplett ansökan eller anmälan.
  • Att du har betalt ansökningsavgiften vid ansökningstillfället.
  • Att du kontaktar oss i god tid innan du tänker påbörja verksamheten för att få råd och information.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL