Servicedeklaration för Sjuntorps sim- och idrottshall

Sjuntorps sim- och idrottshall drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i egen regi. Här erbjuds invånarna en anläggning med bad och idrottshall som är ändamålsenlig, ren, fräsch och som städas alla vardagar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Personal som är utbildad i hjärt- och lungräddning, första hjälpen samt livräddning.
  • Att badpersonalen finns tillgänglig under allmänhetens bad för att främja säkerhet. Dock kan ej ständig tillsyn upprätthållas då vi också bemannar kassan samt är kunderna behjälpliga på andra sätt.
  • Att vattnet i bassängen håller konstant 34˚C.
  • Att kvaliteten på vattnet kontrolleras samt journalförs dagligen. Laboratorieprov utförs varje månad av hälsovårdsmyndighet.
  • Hjälpmedel för lättare funktionshinder så som fasta och flyttbara duschstolar, lyft i bassäng och flythjälpmedel.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Att du följer sim- och idrottshallens ordningsregler.
  • Att du följer uppmaningar från badpersonal.
  • Att du duschar och är ren innan du badar.
  • Att du brukar lokalerna med hänsyn till andra gäster.
  • Att du framför eventuella önskemål och synpunkter till personalen.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-22 av JENPER