Servicedeklaration för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet där barnen vistas i en mindre grupp i personalens eget hem. Verksamheten tar emot barn i åldern 1-12 år, när vårdnadshavare arbetar eller studerar

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi erbjuder en god verksamhet i mindre grupper, i en stimulerande hemmiljö där lek och lärande står i fokus. Den grundläggande idén med vardagspedagogik är att medvetet och naturligt låta barnen delta i de aktiviteter som pågår i våra hem.
  • Barn och personal kan med jämna mellanrum träffas i en gemensam lokal. Detta ger barnen möjlighet att träna på det sociala samspelet i ett större sammanhang och de lär känna de personer som ansvarar för dem vid sjukdom och ledighet.
  • Barnen ingår i varje skolområdes semesterplanering. Ditt barn får alltid omsorg, men kan under kortare perioder få vara hos annan personal eller på en förskola.
  • Planering, uppföljning, utvärdering och dokumentation är en naturlig del av kvalitetsarbetet.
  • Vi värdesätter god kommunikation med dig som vårdnadshavare och välkomnar dig att vara delaktig. Tillsammans skapar vi en god verksamhet och en väl fungerande omsorg om ditt barn.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Vi förväntar oss att du tar del av information, gör dig delaktig i och intresserar dig för den pedagogiska omsorgen så att vi tillsammans kan skapa en god dialog.
  • För ditt barns trygghets skull förväntar vi oss att du meddelar avvikelser från det normala, exempelvis ändrad schematid, sjukdom eller om något särskilt hänt som vi kan behöva känna till. 

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN