Servicedeklaration för kart- och mätningstjänster

Bestämmelser för byggande finns i plan- och bygglagen. I samma lag finns det också regler för vilka kartunderlag och mätningsåtgärder som krävs i samband med byggande. Den politiska nämnd som har ansvaret för plan- och bygglagens tillämpning inom Trollhättans stad är samhällsbyggnadsnämnden. Personalen som jobbar med samma frågor finns på samhällsbyggnadsförvaltningen i stadshuset.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

  • Vi ger utan kostnad råd och upplysningar om våra kart- och mätningstjänster. Du kan besöka oss eller ringa oss under stadshusets ordinarie öppettider. E-post lovar vi besvara inom tre arbetsdagar.
  • När din beställning av nybyggnadskarta inkommit utför vi alltid en kontroll ute i fält för att försäkra oss om att kartan är helt ájour. Vår ambition är att leverera en komplett nybyggnadskarta inom tio arbetsdagar efter beställning. Nybyggnadskartan kan levereras digitalt som dwg- och pdf-fil samt även utskriven på papper.
  • Vår ambition är att utföra utstakningen inom två arbetsdagar efter din beställning.
  • Inom två arbetsdagar efter att vi har fått din beställning ska
    lägeskontrollen vara genomförd. Granskningsprotokollet anländer några dagar senare men vill du ha snabbt besked så kan vi ge det per telefon, e-post eller SMS.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Beställ tjänsterna i god tid. Våra ambitionsnivåer när det gäller leveranstider är anpassade efter normalärenden. Det kan i det enskilda fallet finnas omständigheter som ligger utanför vår kontroll som förlänger eller försvårar handläggningen. Därför är det alltid bra om det finns en extra tidsmarginal.
  • Vid utstakning på profil ansvarar beställaren för att det finns profilstolpar med god stabilitet nedslagna utanför byggnadens hörn. Beställaren ansvarar också för att det finns så kallade profilbrädor tillgängliga på plats. Profilstolparnas och brädornas funktion och placering illustreras på sidan 1.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-04-16 av CLASBEN