Servicedeklaration för Utredningsgruppen Barn och Unga

Utredningsgruppen Barn och Unga arbetar med barn och unga 0–18 år och deras föräldrar/familjer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Vår ambition är att barn får växa upp hos föräldrar/vuxna som ger trygghet och omsorg.
 • Vi vet att kontakten med oss kan vara ett intrång i privatlivet. Vi vill samarbeta och möta er respektfullt.
 • Du ska känna delaktighet och vara väl informerad om kontakter och beslut som tas.
 • Det är barnets bästa vi bedömer och fattar beslut om. Utredningen görs enligt BBiC (Barns Behov i Centrum) och ska beskriva det som är viktigt för ditt barn.
 • Vi ansvarar för att samverka med exempelvis förskola, skola, sjukvård, psykiatri, släkt, vänner, polis och andra kommuner.
 • Utredningen ska vara klar inom fyra månader. Möjlighet till förlängning finns vid särskilda skäl som socialtjänsten inte kan påverka.
 • Alla insatser har en Vårdplan där målen med insatsen beskrivs.
 • När insatsen startat görs en Genomförandeplan som beskriver hur målen ska uppnås.
 • Insatser följs upp fortlöpande och minst fyra gånger per år.
 • Du ska alltid kunna få kontakt med en socialsekretare på gruppen under Stadshusets ordinarie öppettider.
 • Vi använder tolk när vi eller du har behov av det.

Detta förväntar vi oss av dig

 • Medverkan i utredning och insats för barnets bästa.
 • Ett ömsesidigt respektfullt bemötande.
 • Vara beredd på att göra förändringar.
 • Ta emot hjälp om så behövs.
 • Respektera bokade tider och meddela eventuell sjukdom.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL