Servicedeklaration för beroendestöd Utredningsgruppen

Du ska bo i Trollhättans kommun och ha fyllt 18 år för kunna få hjälp från verksamhetsområdet beroendestöd. Allt bistånd är behovsprövat.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta kan du förvänta dig av oss

 • Att dina individuella behov ska styra den insats du erbjuds.
 • Att vi lägger stor vikt vid dina egna önskemål och synpunkter.
 • Att utgångspunkten i vårt arbete är din rätt till inflytande och delaktighet i de beslut som tas.
 • Att du möter en kompetent, lyhörd och erfaren personal.
 • Att Du alltid kan förvänta dig ett respektfullt bemötande.
 • Du kan förvänta dig en god tillgänglighet och möjlighet till kommunikation med den som är ansvarig för att hjälpa dig

Detta förväntar vi oss av dig

 • Att du, liksom vi, bidrar till en gemensam kunskap kring dina problem som ger ett bra underlag för de beslut som fattas.
 • Att du tar tillvara på de möjligheter som erbjuds dig
  för att du ska kunna få en fungerande vardag och ett aktivt liv utifrån dina förutsättningar och behov.
 • Att du meddelar oss om du har behov utav tolk eller annat stöd för att genomföra ett bra möte.
 • Att du ger oss ett respektfullt bemötande.
 • Att du tar ansvar för att framföra dina önskemål och delger oss dina synpunkter på verksamheten.

Lever vi upp till servicedeklarationen?

Vi lovar Dig att göra allt för att hålla våra kvalitetsnivåer och rätta till eventuella fel. Om du inte tycker att vi lyckas vill vi få reda på det.

 

Tjej som skriver på en tavla, och får massor av idéer

Synpunkter på verksamheten

Har du synpunkter på vår verksamhet, eller tips på hur vi kan bli bättre?

Senast granskad 2021-07-12 av CECWIL