Två brandbilar uppställda bredvid varandra

Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan föranleda en räddningsinsats.

Enhet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Larmvägen 1 461 38 Trollhättan 0521-26 59 00

Målsättningen är att minska och begränsa antalet olyckor och därför har den förebyggande verksamheten fått en allt viktigare arbetsuppgift.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund mellan de fyra 

Logotyp, NÄRF

medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF

Om du vill få eller lämna information vid en stor olycka, storm, översvämning eller annan samhällsstörning - Ring 113 13.

Senast granskad 2021-06-14 av hanna.melin@trollhattan.se