Brandman som står bredvid en brandbil

Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan föranleda en räddningsinsats.

Enhet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Larmvägen 1 461 38 Trollhättan 0521-26 59 00

Målsättningen är att minska och begränsa antalet olyckor och därför har den förebyggande verksamheten fått en allt viktigare arbetsuppgift.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund mellan de fyra medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF

Om du vill få eller lämna information vid en stor olycka, storm, översvämning eller annan samhällsstörning - Ring 113 13.

Senast granskad 2020-04-20 av Katarina Loodh