Grannsamverkan Eidar

I Trollhättan är det trygghetsskapande arbetet prioriterat. Trygghet hör till människans mest grundläggande behov. Så hjälp oss att hjälpa er att skapa ökad trygghet där ni bor genom grannsamverkan.

Person
Hållbarhetsstrateg Gigi Cederholm 0520-49 79 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Grannsamverkan i samarbete med Eidar är ett socialt nätverk som skapas av de boende i ett område med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra för att minska brottsligheten och öka tryggheten för familj och ägodelar. Grannsamverkan är helt frivillig och gratis.

Metoden har använts i omkring 40 år, men har hittills mestadels funnits bland radhus och villor. Nu är det dags att ändra på det. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Stad och Polisen står bakom denna satsning på grannsamverkan i flerfamiljshus i Trollhättan. 

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på arabiska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på bosniska, kroatiska, serbiska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på engelska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på finska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på somaliska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar på svenska

Senast granskad 2019-05-22 av Joakim de Blanche