Grannsamverkan Eidar

I Trollhättan är det trygghetsskapande arbetet prioriterat. Trygghet hör till människans mest grundläggande behov. Så hjälp oss att hjälpa er att skapa ökad trygghet där ni bor genom grannsamverkan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Grannsamverkan i samarbete med Eidar är ett socialt nätverk som skapas av de boende i ett område med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra för att minska brottsligheten och öka tryggheten för familj och ägodelar. Grannsamverkan är helt frivillig och gratis.

Metoden har använts i omkring 40 år, men har hittills mestadels funnits bland radhus och villor. Nu är det dags att ändra på det. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Stad och Polisen står bakom denna satsning på grannsamverkan i flerfamiljshus i Trollhättan. 

Informationsblad, Grannsamverkan på arabiska

Informationsblad, Grannsamverkan på bosniska, kroatiska, serbiska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar engelska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar finska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar somaliska

Informationsblad, Grannsamverkan Eidar svenska

Senast granskad 2021-04-22 av CLASBEN