glödande kol i en grill

Beredskap inför eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Brandrisken varierar över landet. Därför kan olika saker vara förbjudna i olika områden under samma period. Var därför alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är.

Det är alltid din kommun eller Länsstyrelsen i ditt län som bestämmer exakt vad som gäller där du bor, och du får reda på vad som gäller här på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Försiktighet vid eldning/grillning

När det är torrt i skog och mark ökar risken för bränder. Då går vi går ut med en uppmaning till försiktighet och meddelar att det är ökad brandrisk, även fast eldningsförbud ännu inte råder. Detta görs på uppmaning av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF. 

Eldningsförbud

Ett eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus som till exempel eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar). Förbudet omfattar inte eldning i ordningställda platser utformade så att möjlig spridning av brand är låg, samt i villaträdgård.   

Med utomhus menas mark och områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Skärpt eldningsförbud

Vid ett skärpt eldningsförbud är det förbud mot alla typer av eldning utomhus. Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar), samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten. 

Med utomhus menas skog, eller mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. 

Vissa undantag kan finnas

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Elgrill

Elgrillar omfattas inte av förbudet. Tänk dock på att du är ansvarig vid uppkomst av brand även med elgrillar. Elgrillar bör användas ansvarsfullt och inte direkt på brännbart underlag.

Eventuella undantag presenteras här på kommunens webbplats.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. För att vara helt säker på vad som gäller ska du kontakta hyresvärd eller fastighetsägare. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Hur stor är brandrisken just nu?

Under vår och sommar finns det risk för brand i skog och mark. För att du ska kunna se om det är gräs- eller skogsbrandrisk där du bor hittar du på SMHI brandriskprognoser över Sverige.

Brandriskprognos, SMHI

Eldningsförbud, Din säkerhet

Krisinformation.se

Senast granskad 2020-07-02 av KATLOO