Krisledningsorganisation

Trollhättans Stad har en väl fungerande beredskap och organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information om kommunen skulle drabbas av en oväntad, allvarlig händelse.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vid en extraordinär händelse sammankallas kommunens krisorganisation, en krisledningsnämnd (politiskt styrd) och krisledningsgrupp bestående av flera tjänstemän i ledande ställning.

Krisledningsorganisationens uppgift är att leda verksamheten samt inrikta, samordna och göra prioriteringar av insatser och resurser. En viktig del i detta är information till allmänheten och massmedia. En upplysningscentral, dit allmänheten kan vända sig, upprättas vid behov. En annan viktig uppgift för kommunens krisorganisation är att samordna arbetet med andra myndigheter och organisationer.

Krisledningsorganisationen ser ut enligt följande:

Krisledningsnämnd

Politiskt styrd nämnd för samordning och prioritering

Krisledningsgrupp

Tjänstemän i ledande ställning

Upplysningscentral

Kommunikation med allmänheten

Senast granskad 2018-05-14 av PERIVA