POSOM

POSOM står för Psykiskt Och Socialt Omhändertagande och är kommunens stödgrupp vid kriser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

POSOM är en kommunbaserad organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid extraordinära händelser. POSOM är en stödresurs som kan dra i gång med kort varsel och träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.  

Vad kan POSOM-gruppen göra?  

De kan vara stödpersoner till enskilt drabbade personer eller till hela familjer. Gruppen kan även upprätta stödcentrum samt hjälpa drabbade människor vidare till andra resurser i samhället för att få hjälp på lång sikt. Personerna i POSOM-gruppen ska, i den aktuella situationen, främst vara medmänniskor — inte experter. Samtliga i POSOM-gruppen har tystnadsplikt.  

Varför en POSOM-grupp?

Snabb hjälp till indirekt eller direkt drabbade vid olyckor eller kriser. Syftet är att ge praktisk hjälp och om möjligt lindra de psykiska påfrestningarna.  

Vem larmar POSOM-gruppen?  

Kommunens krisledningsgrupp, räddningstjänsten eller polisen är de som larmar POSOM-gruppen.    

Senast granskad 2022-10-18 av CECWIL