Seveso

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De verksamheter som faller under Sevesolagen ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid en tillståndsansökan. Verksamheterna ska ta fram ett handlingsprogram och skicka till länsstyrelsen. Samt lämna information om den verksamhet som bedrivs till allmänheten. Informationen ska finnas tillgänglig via kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

För mer information: 

Farlig verksamhet, Seveso - Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. 

Senast granskad 2021-05-11 av CLASBEN