Dammsäkerhet

Trollhättans Stads främsta prioritet vid ett dammhaveri är att rädda liv samt skydda egendom och miljö. Den damm som föreligger störst risk för Trollhättans kommun finns i Vargön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Räddningstjänsten har en funktion tillgänglig dygnet runt som bevakar olyckor och samhällsstörningar i regionen.

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar och samordnar insatser mellan privata och offentliga aktörer samt frivilligresurser som verkar inom kommunen. Vid ett dammhaveri sker samordning för att livräddande insatser, larmning och varning, utrymning av drabbade områden och mottagning av evakuerade ska ske på ett effektivt och bra sätt. Samverkan sker även med länsstyrelsen, som har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå.

För mer information: 

Krisinformation.se

Senast granskad 2018-05-14 av PERIVA