Teknisk försörjning

Många kriser beror på brist eller störningar i teknisk försörjning. Det vill säga försörjning av dricksvatten, fungerande avlopp, fjärrvärme och renhållning. I Trollhättan är den största aktören det kommunalt helägda bolaget Trollhättan Energi AB.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För mer information:

Trollhättan Energi

Senast granskad 2018-05-29 av PERIVA