Teknisk försörjning

Många kriser beror på brist eller störningar i teknisk försörjning. Det vill säga försörjning av dricksvatten, fungerande avlopp, fjärrvärme och renhållning. I Trollhättan är den största aktören det kommunalt helägda bolaget Trollhättan Energi AB.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

För mer information:

Trollhättan Energi

Senast granskad 2018-05-29 av Per Ivarsson