Taxichaufför hjälper dam in i bilen

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst finns till för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet av minst tre månader.
Resor i färdtjänsten samplaneras och du samåker med andra. Ledsagare beviljas till dig som har hjälpbehov under själva resan. Sällskapsdjur tillåts inte att följa med vid färdtjänstresor, förutom ledarhund.

Färdtjänst beviljas enligt Lagen om färdtjänst 1997:736

Så här ansöker du om färdtjänst

Du som vill ansöka om färdtjänst gör det genom att ta kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst ansökan

Blankett för ansökan 

Läkarutlåtande avseende ansökan om färdtjänst

Avgifter för färdtjänst

När du reser inom Trollhättans kommun betalar du:
  • vuxen 60 kronor per resa
  • ungdom 45 kronor per resa

Om du reser utanför Trollhättans kommun men inom färdtjänstområdet, Vänersborg, Uddevalla, Grästorp, Lilla Edet, Essunga, Alingsås och Ale kommun betalar du: 

  • vuxen 102 kronor per resa
  • ungdom 76 kronor per resa
Är du beviljad färdtjänst för arbets-/utbildningsresor betalar du en avgift motsvarande områdesladdning för kollektivtrafik mellan din bostad och ditt arbete.
 

Riksfärdtjänst

Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare, och syftet med resan är rekreation, fritidssysselsättning eller annan enskild angelägenhet, kan beviljas riksfärdtjänstresa. 

Läs mer om riksfärdtjänst

Sjukresor/behandlingsresor

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa. Vid frågor kring sjuk och behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010–473 21 00 eller läs mer via länken nedan.

Information om sjukresor i Västra Götaland

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du få hjälp av handläggare med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett överklagande ska vara inlämnat senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort