Taxichaufför hjälper dam in i taxi

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och/eller att åka med allmänna kollektivtrafiken. Exempelvis stiga på och av en buss.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En färdtjänstresa är en resa av privat karaktär, exempelvis till affären, frisören och till vänner. Färdtjänsttillståndet gäller inte för resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning, exempelvis sjukresa, skolskjuts och arbetsförmedling. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra och resorna samplaneras men resorna sker i anpassade fordon. För att resa med färdtjänst behöver du ha ett beslut om tillstånd.

Ansök om färdtjänst

Frågor och svar färdtjänst

Med ett färdtjänsttillstånd kan du resa inom hela Västra Götaland.

För att ha rätt till färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand och -/eller att åka med allmänna kollektivtrafiken. Din funktionsnedsättning ska ha en varaktighet om minst 3 månader och du ska vara folkbokförd i Trollhättans kommun.

En färdtjänsthandläggare gör en bedömning avseende din rätt till färdtjänst. Vid behov kan ett medicinskt intyg behöva kompletteras ansökan om färdtjänst.

Du kan boka din resa på flera sätt.

  • Via appen ”Västtrafik boka resa”
  • Via beställningscentralen 020 -91 90 90
  • Via Västrafiks hemsida www.vasttrafik.se/bokaresa

Om du måste avboka din resa så måste det göras senast en timme innan du skulle ha åkt. Som färdtjänstkund förväntas du att vara klar när fordonet kommer.

Legitimation ska medtas.

För din färdtjänstresa betalar du en egenavgift som innebär en startavgift de första 10 kilometrarna (52,49 kronor) därutöver betalar du en kostnad per kilometer (3,15 kronor/kilometer). Kostnaderna gäller för 2024.

En årlig uppräkning av startavgift och kilometerpris sker med följsamhet till kollektiv trafikens höjning enligt zon C.

Vid din bokning lämnas kostnad för din resa av beställningscentralen.

Om du har behov av hjälp under färden så kan du ha rätt till ledsagare. En ledsagare åker med utan avgift. En medresenär kan alltid åka med och betalar då en egenavgift och måste följa med under hela resan.

Ledarhund/servicehund samt sällskapsdjur tillåts följa med på färdtjänstresan. Resan ska ske på ett trafiksäkert sätt enligt jordbruksverket och trafikbolagets gällande regler för resa med sällskapsdjur.

För arbetsresor och utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd. Resan är endast tillåten mellan folkbokföringsadress och ord. arbets-/utbildningsplats. Om behov finns att lämna/hämta barn på förskole- och fritidshemsverksamhet så kan ett stopp göras per resa till/från arbete/bostad.

Chauffören hjälper vid behov till med att ta dig till/från ytterport, i/ur bilen, på/av med säkerhetsbältet samt hjälper till med rollator och hopfällbar rullstol och bagage.

Om fordonet är försenat eller om du har synpunkter på din resa kontaktar du Västtrafik via beställningscentralen på telefon 020-91 90 90.

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa. Vid frågor kring sjuk och behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010–473 21 00. 

Kommunalt färdtjänsttillstånd gäller nu som reseintyg för sjukresa med taxi. Du måste skicka en kopia på ditt beslut för kommunalt färdtjänsttillstånd till Sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen.

Skriftlig information på 1177 Vårdguiden

Om överträdelser uppmärksammas kan ditt färdtjänsttillstånd komma att återkallas. Exempel på överträdelser:

  • Upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, så kallade bomresor
  • Att den färdtjänstberättigade låter obehöriga nyttja färdtjänsten
  • Vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare eller förare
  • Vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattning att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan
  • Att den färdtjänstberättigade skadar fordonet eller dess utrustning
Senast granskad 2024-04-19 av JONHJO