Taxichaufför hjälper dam in i taxi

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst finns till för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet av minst tre månader.

Resor i färdtjänsten samplaneras och du samåker med andra. Ledsagare beviljas till dig som har hjälpbehov under själva resan. Sällskapsdjur tillåts inte att följa med vid färdtjänstresor, förutom ledarhund. Färdtjänst beviljas enligt Lagen om färdtjänst.

Så här ansöker du om färdtjänst

Var får jag resa?

Du med tillstånd kan genomföra färdtjänstresor inom hela Västra Götaland.

Sjukresor/behandlingsresor

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa. Vid frågor kring sjuk och behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010–473 21 00 eller läs mer via länken nedan.

Information om sjukresor i Västra Götaland

Senast granskad 2021-04-21 av JONHJO