Taxichaufför hjälper dam in i taxi

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har någon funktionsnedsättning.

Vem kan få färdtjänst?

Färdtjänst finns till för dig som har en funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller stiga på och av en buss. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet av minst tre månader.

Resor i färdtjänsten samplaneras och du samåker med andra. Ledsagare beviljas till dig som har hjälpbehov under själva resan. Sällskapsdjur tillåts inte att följa med vid färdtjänstresor, förutom ledarhund. Färdtjänst beviljas enligt Lagen om färdtjänst.

Ansök om färdtjänst

Avgifter för färdtjänst

När du reser inom Trollhättans kommun betalar du:
  • vuxen 60 kronor per resa
  • ungdom 45 kronor per resa

Om du reser utanför Trollhättans kommun men inom färdtjänstområdet, Vänersborg, Uddevalla, Grästorp, Lilla Edet, Essunga, Alingsås och Ale kommun betalar du: 

  • vuxen 102 kronor per resa
  • ungdom 76 kronor per resa
Är du beviljad färdtjänst för arbets-/utbildningsresor betalar du en avgift motsvarande områdesladdning för kollektivtrafik mellan din bostad och ditt arbete.
 

Sjukresor/behandlingsresor

Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa. Vid frågor kring sjuk och behandlingsresor kontakta Sjukreseenheten på telefon 010–473 21 00 eller läs mer via länken nedan.

Information om sjukresor i Västra Götaland

Senast granskad 2020-04-28 av jonathan.hjort@trollhattan.se