Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den som vill ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göra det skriftligt och på en särskild blankett som tillhandahålls av kommunen.

Läkarintyg är en obligatorisk del av ansökan. Ansökan ska ställas till den kommun i vilken personen som ansöker är skriven. Parkeringstillståndet är kostnadsfritt.

Avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser

I Trollhättan får personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad parkera sitt fordon utan att betala parkeringsavgift. Detta gäller på samtliga kommunala, allmänna parkeringsplatser och inte bara på parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrad. På fastighetsparkering kan reglerna vara avvikande. Kontrollera därför alltid med fastighetsägaren vad som gäller i det aktuella parkeringshuset eller på aktuella parkeringsplatser på fastighetsmark. Vid respektive infart till fastighetsparkeringar talar skyltar om vem du kan vända dig till med dina frågor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är giltiga inom hela EU (Europeiska Unionen). Var alltid noga med att kontrollera respektive kommuns eller lands regler. Det förekommer lokala avvikelser.

Generella regler för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

 

Dessa tillstånd gäller på:

 • allmänna parkeringsplatser utmed gator och vägar
 • allmänna parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrad
 • den del av gata där det är parkeringsförbud får man med tillstånd parkera i upp till 3 timmar
 • den del av gata där parkering är tillåten kortare än 3 timmar får man med tillstånd parkera i upp till 3 timmar
 • på del av gata där parkering är tillåten i mer än 3 timmar får man med tillstånd parkera i upp till 24 timmar
 • var uppmärksam på att i Trollhättan finns vissa parkeringar, reserverade för rörelsehindrade, som är tidsbegränsade till max 4 timmars parkering

Dessa tillstånd gäller inte på:

 • den del av gata där det är stannandeförbud (t ex i Trollhättan på Kungsgatans gågata kl 11-05 dagligen)
 • i ändamålsplats (t.ex. vändplats, lastplats eller taxiplats)
 • busshållplats
 • i korsning
 • på gång- och/eller cykelbana
 • mot färdriktningen
 • på övergångsställe
 • i terräng
 • framför infart
Senast granskad 2023-06-15 av REBGUS