Vybild över kanalen en tidig morgon. Det kör en buss över bron.

Kollektivtrafik

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Kollektivtrafiken har stor betydelse för att människor skall kunna nå arbete, skola och service med mera. Den bidrar även bland annat till att minska trafik- och miljöskadorna. 

Person
Planeringssekreterare Göran Carlsson 0520-49 79 62
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Allmän kollektivtrafik

Allmän kollektivtrafik kan användas av alla och inget särskilt tillstånd fordras för att få resa med, endast giltiga färdbevis. Hit räknas följande trafik:

 • Tåg
  Göteborg-Oslo/Karlstad respektive 
  Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga-Stockholm.
 • Stadstrafik och Tvåstadstrafik
  Stadsbussar inom Trollhättans tätort inklusive servicelinjerna samt trafiken mellan Trollhättan och Vänersborg.
 • Expressbuss samt lokal– och landsbygdstrafik
  Inom Trollhättans kommun och till/från andra kommuner.
 • Närtrafik
  För alla som vill resa mellan landsbygd och tätort där linjelagd kollektivtrafik saknas. För information om tider, priser och annat, se länkar till höger.

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort och tvärtom.

Närtrafik i Trollhättan kör vi dessa dagar och tider: Måndag till fredag kl 09.30–10.30, 12.30–13.30, 15.00–16.00, 18.00–19.00, 21.00–22.00. Lördagar kl 09.30–10.30, 12.30–13.30, 15.00–16.00, 18.00-19.00. Söndagar kl 12.30-13.30, 18.00-19.00.

Resa kan beställas mellan en valfri adress i kartans grönmarkerade områden (se Västtrafiks broschyr via länken nedan) och någon av tätorternas närtrafikhållplatser.

Västtrafik kör till och från följande närtrafikhållplatser:

 • Sjuntorp: Broskogen, Nordängen Sjuntorp och Sjuntorp vårdcentral.
 • Trollhättan: Trollhättan Drottningtorget (taxiplatsen), Källstorp vårdcentral, NÄL, Trollhättan resecentrum, Strömslund affären, Sylte köpcentrum och Överby köpcenter.
 • Upphärad: Upphärad affären.
 • Väne-Åsaka: Landbogården och Väne-Åsaka affären.
 • Velanda: Velanda skola.

Västtrafiks information om närtrafiken i Trollhättan

Seniorkort 65+

Kommuninvånare som är 65 år och däröver har möjlighet att åka fritt inom Trollhättans kommun samt inom Vänersborgs tätort. Den som fyller 65 år får ett erbjudande från Västtrafik om ett kort som ger rätt till dessa fria resor.

Från och med 1 mars 2019 gäller seniorkortet i Trollhättan dygnet runt. Befintliga seniorkort uppdateras automatiskt till den nya giltigheten och behöver alltså inte bytas ut. Kortet gäller även i Närtrafik men dock inte vid resor med Ronden eller Swebus.

Mer information om seniorkorten i Trollhättan finns på Västtrafiks hemsida:

Västtrafiks information om seniorkorten

Särskild kollektivtrafik

 • Skolskjutsar
 • Färdtjänst
 • Sjukresor
 • Omsorgsresor

I Trollhättan ansvarar Västtrafik för färdtjänst och sjukresor medan Trollhättans Stad ansvarar för skolskjutsarna och omsorgsresorna. Trafiken utförs av entreprenörer.

Kontakt

Västtrafiks webbplats – få hjälp med att planera din resa.

Frågor och synpunkter rörande trafiken?

Färdtjänst
Västtrafik Kundservice, tel 0771-414300
Läs mer på Omsorgsförvaltningens sida

Omsorgsresor
Trollhättans Stad, Omsorgsförvaltningen 
Enhetschef stöd till funktionshindrade tel: 0520-49 55 45

Skolskjutsar
Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen
tel 0520-49 72 51
Länk till Utbildningsförvaltningens sida

Kollektivtrafik övrigt
Västtrafik Kundservice, tel 0771-41 43 00
Trollhättans Stad, Hållbart samhälle, tel 0520-49 79 62

Trollhättans Stads inriktning

Trollhättans Stads inriktning är att kollektivtrafiken skall utvecklas så att antalet resande och förbindelser ökar. Samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken ska eftersträvas. Det innebär att:

 • Kollektivtrafiken skall ge kommunen förbättrade kommunikationer med såväl regionen som riket i stort.
 • Kollektivtrafiken skall gynnas och utvecklas så att dess andel av resandeströmmarna ökar och att fler resenärer väljer tåg och buss som transportmedel.
 • Kollektivtrafikens ledord skall vara god service, miljötänkande, kundanpassning, tillgänglighet och god kvalitet.

Trollhättan har bland annat satsat på miljö och tillgänglighet. I vår stadstrafik drivs bussarna med biogas, och alla bussar är av låggolvstyp för att underlätta för dem med funktionshinder.

I vårt län ansvarar Västtrafik AB för den allmänna kollektivtrafiken. Detta bolag ägs sedan 1 januari 2012 av Västra Götalandsregionen. Trafiken utförs av entreprenörer.

Det finns goda möjligheter att använda sig av den allmänna kollektivtrafiken i Trollhättan, såväl inom staden med den väl utbyggda stadstrafiken som till och från andra kommuner. Kommunikationsläget är gott: Europaväg 45 och riksvägarna 42, 44 och 47 möts i Trollhättan samt järnvägen mellan Göteborg och Oslo/Karlstad går genom staden. Anslutning finns till Älvsborgsbanan i Vänersborg för vidare färd mot Stockholm, varav vissa turer går med X2000 i direktvagn.

Läs mer om Kommunikationer i och omkring Trollhättan

Kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg

 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Västtrafik tagit fram en gemensam kollektivtrafikplan. Den har antagits av alla fyra parter, i Trollhättan genom kommunfullmäktiges beslut den 25 nov 2019. I planen finns en målbild för kollektivtrafikens utveckling fram till år 2030. Där ges inriktning för hur kollektivtrafiken ska ytterligare förbättras för att bidra till ett ökat hållbart resande. Planen ska också vara ett underlag och ge förutsättningar inför kommande revideringar av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen, Västtrafiks utvecklingsplaner och kommunernas utvecklings- och översiktsplaner. 

Ta del av Trollhättan och Vänersborgs kollektivtrafikplan

 

 

 

Senast granskad 2020-03-06 av Joakim de Blanche