Närbild på fiberkablar i flera olika färger

Bredband och IT

Internet är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv boendemiljö. Tillgång till säker och kapacitetsstark internetuppkoppling är därför viktigt för alla hushåll, företag och andra organisationer. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad satsar på att stötta utbyggnaden av fiber till hem och företag på landsbygden. På dessa sidor kan du läsa om detta arbete.

Bredbandsstrategi

Strategin innehåller beskrivning av dagsläget avseende täckning, underlag etcetera samt Trollhättans Stads målsättningar för att fler boende ska kunna tillgodogöra sig fiberanslutning. 

Bredbandsutbyggnad på landsbygd

Trollhättan Energi AB bygger nu ut fiber till hem och företag på Trollhättans kommuns landsbygd.

Stadsnät

Trollhättans stadsnät sköts av Trollhättan Energi AB. För mer information om Stadsnät och hur man ansluter sig kontakta Trollhättan Energi AB.

Relaterad information

Bredbandskartan

Senast granskad 2020-06-04 av JOADEBLA