Bredbandsutbyggnad på landsbygd

Trollhättan Energi AB bygger nu ut fiber till hem och företag på Trollhättans kommuns landsbygd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför gör vi detta?

  • Optisk fiber är den bästa lösningen för att få bredband med tillgång till telefon, TV och internet. Fiber ger snabb, stabil och säker uppkoppling.
  • Fiber uppfyller de ökande kraven på bredband med allt fler användningsområden. Förutom TV, radio, film, spel och underhållning ökar även möjligheterna till distansarbete och distansstudier liksom befintliga eller framtida tjänster inom bank, handel, sjukvård, villa- och trygghetslarm med mera.
  • Dessutom är det en trygg lösning för framtiden eftersom dagens kopparbaserade kommunikationsnät har börjat nedmonteras
  • Tillgång på bredband med hög kvalitet är en förutsättning för landsbygdens utveckling, att det ska vara attraktivt att bo och verka där.

Hur satsar staden på fiber på landsbygd?

  • Genom att efter behov investera i en förlängning av dagens stamnät för fiber, så att det bättre täcker kommunens hela landsbygd och att invånarna där får kortare avstånd till närmaste anslutningspunkt. Västra Götalandsregionen svarar för halva investeringskostnaden.
  • Åren 2014-2016 anställdes en s.k. fiberlots för att hjälpa de boende och verksamma att bilda föreningar och planera sina fiberprojekt. Fiberlotsen var under 2014 ett LEADER-projekt, vilket innebar att det genomfördes med stöd från jordbruksverket för landsbygdsutveckling.
  • Genom att Trollhättan Energi AB sedan 2015 erbjudit fiberföreningarna att bygga ut nätet till samtliga boende på landsbygden. Sex fiberföreningar har skapats de senaste åren och utbyggnaden har påbörjats.
  • Hela kommunens landsbygd, förutom Lagmansered som ansluts via Bjerke Energi AB, är därmed intäkt i Trollhättan Energis utbyggnadsplaner.

Trollhättan Energi - hela stans miljöbolag

Senast granskad 2020-06-04 av JOADEBLA