Glada barn cyklar på cykelväg

Trafik och gator

På dessa sidor hittar du information om väghållning, parkeringar, cykling, cykelvägar, parker och mycket mer.

Person
Gatu-ParkchefElisabeth Linderoth 0520-49 78 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Renhållning och snöröjning

Trollhättans stad ansvarar för att hålla gator, parker och allmänna platser rena. Vi sopar marken och plockar upp skräp. Vintertid röjer vi undan snön och halkbekämpar gator och gång- och cykelvägar.

Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Trafikregler och säkerhet

Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor utgör ett av de stora folkhälsoproblemen - hjälp oss undvika detta.

Senast granskad: 2018-10-29 av: Yvonne Ström
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)