Två barn och en vuxen kommer cyklandes utmed en rak och nyasfalterad cykelväg

Trafik och gator

På dessa sidor hittar du information om väghållning, parkeringar, cykling, cykelvägar, parker och mycket mer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
En bild visar ett snöröjningsfordon i arbete och den andra bilden visar en sopmaskin som tar upp isgrus

Renhållning och snöröjning

Trollhättans stad ansvarar för att hålla gator, parker och allmänna platser rena. Vi sopar marken och plockar upp skräp. Vintertid röjer vi undan snön och halkbekämpar gator och gång- och cykelvägar.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Trafikregler och säkerhet

Dödsfall och personskador genom vägtrafikolyckor utgör ett av de stora folkhälsoproblemen - hjälp oss undvika detta.

Senast granskad 2018-10-29 av YVOSTR