Person som drar ur elladdare ur bil och håller i mobiltelefon

Framtidens mobilitet

Bra för miljön. Bra för dig. Framtidens mobilitet - hur människor och varor transporteras på bästa möjliga sätt. Med en minskad klimatpåverkan, med mer plats för människor och mindre trängsel. Fossilfritt, självkörande och delande är några av ledorden i arbetet framåt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

Visste du att...

 
 
 


...Trollhättan har Sveriges mest biltäta stadskärna?

Hela 87% av de som bor i Trollhättans stadskärna äger bil. Motsvarande siffra i Lund är 37%.

 


...att i Trollhättan står transporter för 3/4 av koldioxidutsläppen?

Och bara personbilar står för mer än hälften av utsläppen.

 

 

...46% av stadskärnans yta är till för bilen?

Det är parkeringsplatser och gator. 20% är tillägnad fotgängare och cyklister. 

 

 

...att din bil faktiskt mest står still och tar upp plats?

En privat bil står parkerad ungefär 95% av tiden. Det är nästan 23 timmar av dygnets 24. 

Framtidens mobilitet...

 

...handlar helt enkelt om att hitta nya vägar framåt, där vi kan minska behovet av att äga egna bilar, skapa mer plats för människor och minska påverkan på klimatet. Framtidens mobilitet ska möjliggöra ett gott liv i Trollhättan, för nuvarande och kommande generationer. Det gör vi genom att... 

 


Öka takten 

mot en positiv omställning. Vi stöttar och samverkar med företag och organisationer som arbetar med lösningar för framtidens mobilitet, till exempel självkörande fordon och lösningar för delad mobilitet. Vi jobbar aktivt med att söka, driva och delta i projekt inom området.  

 


Höja kunskapen

och skapa förutsättningar för fler och nya insikter inom området. Det gör vi genom att samverka med akademin där Högskolan Väst är en given aktör - genom forskning och som möjliggörare att anpassa utbildningar och kurser för att säkra tillgång till rätt kompetens.   

 


Inspirera mera

I Trollhättan finns ett brett engagemang inom framtidens mobilitet. Hos näringsliv, i det offentliga och inom akademin. Genom den goda samverkan och i de projekt som bedrivs vill vi inspirera andra att driva utveckling inom området - kanske tillsammans med oss. 

 


Testa i Trollhättan

Vi skapar förutsättningar för tester av självkörande fordon i Trollhättan. Företag som vill testköra sina självkörande fordon i verkliga trafikmiljöer ska kunna få stöd av ett ekosystem av företag, offentlig verksamhet och akademin - vi samlar de rätta förutsättningarna på en och samma plats.

 

Pågående projekt

 

De här projekten arbetar vi i just nu. Läs mer om projektet under respektive rubrik. 

 
Elsparkcyklar parkerade på ett torg

Mikromobilitets databehov och informationsdelning (MIDIS)

Projektet syftar till att främja användningen av mikromobilitet i svenska städer genom att utveckla infrastrukturer och digitala tjänster för säker och attraktiv användning.

Bilar som köar i mörker

Processer & samarbetsmodeller för transporteffektiva stadsdelar (STARK)

Trollhättan deltar i ett projekt där fallstudier i fyra mellanstora svenska kommuner identifierar framgångsrika metoder, lösningar och affärs- och samarbetsmodeller för hur kommuner tillsammans med fastighetsägare och mobilitetsleverantörer kan

 

Genomförda projekt

 

De här projekten har vi jobbat med tidigare på temat. 

 
NEVS prototypfordon RC1

Förberedelseprojekt Testbädd AV Trollhättan

I ett niomånaders projekt undersökte Trollhättans Stad tillsammans med NEVS och AstaZero hur processen inför tester av självkörande fordon på allmän väg kan bli bättre.

Bilkö

ORM – det Offentligas Roll i Mobilitets-System-Av-System

Under 2022 deltog Trollhättan i ett nytt forskningsprojekt som undersökte möjligheterna att samordna olika system för transporttjänster för att minska miljöpåverkan och trängseln i trafiken.

En självkörande bil kör fram i stadsmiljö

Projektmedel till förstudie om framtidens mobilitet på Vårvik

Trollhättans Stad har tillsammans med NEVS, Eidar och Clean Motion genomfört en förstudie kring lösningar för mobilitet inkluderad i boendet på Vårvik.

Eldriven, självkörande, 3D-printad buss på en parkeringsplats

SESMA

Med Högskolan Väst, NEVS och RISE har vi genomfört utredningar kopplat till lösningar för delningsekonomi och smart mobilitet.

 
Senast granskad 2023-10-09 av JOSÅKEBEN