Foto på gång- och cykelväg utmed Gärdhemsvägen

Cykling och cykelvägar

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil. Det är viktiga led i en förbättrad miljö för alla som bor och verkar i vår stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad satsar på en utbyggnad av cykelvägnätet och på att underhålla de cykelvägar vi redan har. Vår förhoppning är att alla ska trivas bättre och att en större andel cyklister och en minskad andel biltrafik ska leda oss in i ett mer hållbart samhälle.

Många cyklar i en cykelpool

Smarta cykelpool-projektet

Det ska vara lätt att göra rätt, tycker vi. Med bidrag från Vinnova jobbar vi just nu med att utveckla ett koncept för en smart cykelpool i Trollhättan.

Uppställda cyklar med texten Hej cyklist! Parkera din cykel säkert i Trollhättan.

Cykelparkering

Vi vill att du ska kunna parkera din cykel säkert i Trollhättan. Vid Resecentrum finns både cykelgarage och cykelboxar där du kan hyra plats för din cykel.

Bild på cykelkarta

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan.

Djupblå himmel med vita molntussar

Minskad klimatpåverkan och ren luft

Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan ska fortsätta hålla sig väl under riktlinjer för god luft även när staden växer och blir tätare.

Cykelåret i Trollhättan 2019

Här kan du läsa mer om vad vi gjort för att uppmuntra till cykling och gynna cyklister inom Trollhättans kommun under 2019.

 • Efter 2019 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 152,2 km cykelväg.
 • Under året har 13 944 kvadratmeter asfalt lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Här har vi byggt cykelbanor under 2019

 • Modhs väg 600 m
 • Lantmannavägen 500 m
 • Bilprovarevägen 200 m
 • Nohabgatan 200 m
 • Broar över Slumpån 200 m

Cykelbarometern

Under 2019 registrerade cykelbarometern vid Klaffbron 131 598 passerande cyklister. Det är ca 1300 fler än året innan men med justering för vissa databortfall blir det istället något tusental lägre än 2018.

Cykelbarometerns topp 5 2019

 • tisdag den 27 augusti: 805
 • tisdag den 4 juni: 752
 • onsdag den 21 augusti: 744
 • torsdag den 16 maj: 738
 • onsdag den 22 maj: 728

Trafikkunskap

Under året har sex olika informationsskyltar placerats ut på olika platser på cykelvägnätet. Skyltarna är till för att påminna cyklister om olika trafikregler och är ett sätt att öka kunskapen och medvetenheten om rätt beteende i trafiken. Skyltarna har flyttats runt mellan olika platser och påminner om allt från väjningsplikt till hjälmanvändning.

Cykelns dag 10 maj

Under cykelns dag den 10 maj delades frukost ut till cyklister vid Resecentrum. Vid stadshuset kunde man få service på cykeln och information om säker cykling.

Vägvisningsskyltar

Cykelvägnätets huvudstråk har fått nya vägvisningsskyltar så att det ska bli lätt att hitta rätt väg till större besöksmål och mellan stadsdelar. Totalt har 205 skyltar satts upp på 77 olika platser.

Ny cykelpump

En femte cykelpump har hittat sin plats i Trollhättan - efter en dialog om önskade placeringar. Den hamnade vid aktivitetsparken i Källstorp.

Detta är den femte pumpen som Trollhättans Stad placerar ut. Det finns sedan tidigare cykelpump i Bergslagsparken vid Trollhättans Resecentrum, på pendelparkeringen norr om Resecentrum, på Innovatumområdet på Nohabgatan 15 och vid Kungsgatan 32, utanför Oden.

Nya cykelparkeringar

Under året placerade vi 10 nya cykelparkeringsplatser på Storgatan och 153 stycken på Drottningtorget. Cykelparkeringarna i Järnvägsparken vid Resecentrum fick kameraövervakning.

Cykelbokslut 2019

Cykelåret i Trollhättan 2020

Här kan du läsa mer om vad vi gjort för att uppmuntra till cykling och gynna cyklister inom Trollhättans kommun under 2020.

 • Efter 2020 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 153,6 km cykelväg.
 • Under året har 13 520 kvadratmeter asfalt lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Här har vi byggt cykelbanor under 2020

 • Sandhemsvägen 500 m
 • Syltevägen 200 m
 • Överbyvägen 600 m
 • Sågaregatan 100 m

Cykelbarometern

Vid Klaffbron passerade 162 425 cyklister under 2020, vilket är 13 % fler än året innan. Den stora ökningen beror säkerligen på pandemin och att fler cyklar istället för att åka buss.

Cykelbarometerns topp 5 under 2020

 • torsdag 27 augusti: 997
 • tisdag 25 augusti: 933
 • tisdag 18 augusti: 920
 • tisdag 16 juni: 876
 • tisdag 2 juni: 871

Trafikantveckan med cykelfrukost och cykeltipsrunda

Under trafikantveckan 2020 delade vi ut cykelfrukost vid tre tillfällen och tre olika platser. Onsdagen den 16 september hade vi ett samarrangemang med NTF. Under veckan anordnades även en cykeltipsrunda. Det gick att välja mellan en kortare och lite längre runda. Båda rundor gick att köra med elrullstol.

Nya cykelparkeringar

Nya cykelställ för totalt 36 cyklar har placerats vid korsningen Garvaregatan/Kungsgatan i centrum.

Cykelbokslut 2020

Relaterad information

Planera din cykelresa

Cykelbarometer Statistik

Trollhättans cykelvägvisningsplan I cykelvägvisningsplanen planerar vi för hur fler skyltar ska sättas upp längs våra cykelvägar. Syftet är att göra det lättare att hitta till olika mål inom och utanför kommunen. Skyltarna kommer att sättas upp successivt längs cykelvägarnas huvudstråk.

Cykelplan Trollhättan 2013 Här kan du läsa mer om hur vi planerar för cykeltrafiken. I bakgrundsdelen kan du läsa mer om hur vi vill att cykelvägnätet ska se ut och skötas för att fler ska cykla i vår stad. I cykelplanens nulägesbeskrivning och aktivitetsdel kan du bland annat läsa om vilka nya cykelvägar vi planerar att bygga.

Cykelplan - Nulägesbeskrivning och aktivitetsdel

Cykelkurs, övning och teori Utifrån projektet Cykelsommar som bedrevs under sommaren 2016 har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en manual där cykelövningar och teori som användes i projektet presenteras.

Cycle course, exercise and theory (English version) 

Senast granskad 2021-07-22 av fia.johannessen@trollhattan.se