Vänersborgsvägen

Gator

Trollhättans stad ansvarar för drift och underhåll av 24 mil gator. Dessa gator ligger i tätorterna Trollhättan, Sjuntorp, Upphärad, Velanda, Väne-Åsaka och Norra Björke. Trafikverket ansvarar för riksvägarna 44 och 45. Det finns dessutom flera mindre vägar som också är Trafikverkets. Därtill finns det en mängd enskilda vägar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den som ansvarar för en väg kallas väghållare. En väghållare kan vara kommunen, staten (Trafikverket), en vägsamfällighet eller en markägare.

En vägsamfällighet består oftast av ett antal ägare till de fastigheter som ligger utmed den enskilda väg som de är väghållare för.

Enskilda vägar med statsbidrag

För att få statligt bidrag för enskilda vägar krävs bland annat att den enskilda vägen är farbar och öppen för allmän trafik. 

Enskilda vägar utan statsbidrag

En vägsamfällighet som inte får något bidrag för sin enskilda väg behöver inte hålla vägen öppen för allmän trafik.

Senast granskad 2022-08-31 av KLALIW