Rund, illustrerad bild med träd och buskar.

Häckar och buskage

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1. Du som har tomt intill gata:

  • Häckar, buskar och träd ska växa inom eget tomtområde. 
  • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana så behöver du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna:
    • Gångbana 2,5 meter
    • Cykelväg 3,2 meter
    • Körbana 4,6 meter 
  • Tänk på att alla som passerar gatan utanför din tomt ska kunna ta sig fram på ett smidigt sätt.

 2. Fri sikt i korsningar kan rädda liv!

Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Genom att hålla vägmärken synbara och gatuutrymmet fritt kan du enkelt bidra till att minska risken för olyckor. 

Hörntomt

Om din häck gränsar mot en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än 80 cm. Det gäller minst 10 meter i korsningens båda riktningar. 

 

 

 

Utfart

Vid en utfart krävs fri sikt minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Det innebär att dina växter får vara högst 80 cm. 

 

 

 

Träd och buskar växer

När man planterar sina träd och buskar är det viktigt att man tänker på hur de kommer se ut efter några år och därefter plantera på rätt ställe. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. 

 

Klipp gärna häcken - men tänk på var du slänger avfallet

Det är inte tillåtet att slänga avfallet på kommunens parkmark eller i skogar. Du har tre alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

Kompostera avfallet i din trädgård och få egen gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.

Beställ ett kärl för trädgårdsavfall av Trollhättans Energi. De tömmer kärlet varannan vecka mellan april och oktober. För mer information kontakta Trollhättan Energi, telefon 020-899000, eller läs mer här. 

Kör själv avfallet till återvinningscentral Håjum på Verkmästarevägen 20.

Se filmen om hur man klipper häcken på Youtube

Se filmen om planteringstips på Youtube

Senast granskad 2022-08-24 av LINHER