Belysning

Den offentliga belysningen i Trollhättan omfattar cirka 13 000 lampor som bland annat lyser upp gator, cykelvägar och gångvägar i hela kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns sammanlagt 53,4 mil kabel som förser lamporna med ström. Det jobbas ständigt med förbättringar och varje år byts gamla lampor ut till LED. Även gamla kablar samt trästolpar och rostiga stolpar byts ut till varmförzinkade stålstolpar.

År 2020 utökades anslaget för investering av belysning med 2 miljoner kronor. Det innebär att det nu finns sammanlagt 3,5 miljoner kronor att använda till både underhållsarbete och till att föryngra anläggningen.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör din felanmälan (extern länk)

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Varför tar det så lång tid att byta en lampa?

Ibland uppstår fel som är väldigt tidskrävande att felsöka. Ett sådant exempel kan vara att flera lampor är släckta. Ett sådant fel måste vi prioritera framför enstaka trasiga lampor. En annan anledning till att det tar tid är också att vi i största möjliga mån försöker samla ihop felanmälningar i ett och samma område och åtgärda dem samtidigt.

Felanmälningar som gäller trafikreglerade korsningar eller övergångsställen prioriteras alltid.

Varför slocknar belysningen upprepade gånger efter det att felet har åtgärdats?

En del problem som uppkommer är tyvärr svåra att lösa. Ofta går en eller två säkringar sönder (belysningsnätet är uppdelade på tre faser) och när vi byter säkring fungerar belysningen under några timmar innan det tyvärr kan gå sönder igen. I samband med sådana problem, kan vi oftast inte mäta fram var felet är. Istället sätter vi upp säkringsboxar för att försöka sektionera fram var felet kan vara. Detta kan ta tid och därför uppskattar vi att ni återkommer om det slocknar. Då kan vi snabbare fortsätta att felsöka och flytta säkringsboxarna närmare felet.

 

Antal armaturer 12 487
varav LED 2 602
   
Antal trästolpar 324
Antal kabelskåp 130
   
   
Ledningar totalt antal kilometer 534
   

 

 
ALUS antal kilometer 13
CU (blanklina) antal meter 700
ECJJ (papperskabel) antal kilometer 49
Senast granskad 2020-10-02 av JOSÅKEBEN