Stolpe med gatunamnsskyltar

Namnsättning av gator, adresser

Trollhättans stad har ett övergripande ansvar när det gäller namnsättning av vägar och adresser. 

Person
Förättningslantmätare Gunilla Edgren 0520-497403
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun.

Byggnads- och trafiknämnden fastställer belägenhetsadresser och namn på gator. kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader.

Senast granskad 2014-09-30 av Yvonne Ström