Stolpe med gatunamnsskyltar

Namnsättning av gator, adresser

Trollhättans stad har ett övergripande ansvar när det gäller namnsättning av vägar och adresser. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun.

Byggnads- och trafiknämnden fastställer belägenhetsadresser och namn på gator. kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader.

Senast granskad 2014-09-30 av YVOSTR