Foto på skrotbil

Fordonsflyttning

Det är alltid fordonsägarens ansvar att se till så att fordonet vare sig står långtidsparkerat eller att det överges. När detta inte fungerar är det kommunens gatu-parkkontor, som ansvarar för att flytta fordonet. 

Person
Trafikingenjör Yvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Om fordonet bedöms vara vrak

Ägaren uppmanas att själv flytta sitt fordon. Om detta inte sker flyttar Trollhättans stad fordonet. Fordonsägaren får stå för kostnaden.

Om fordonet har stått parkerat under en längre tid

Ägaren uppmanas att flytta fordonet. Om detta inte sker flyttas fordonet av kommunen och ställs upp på en särskild plats under en viss tid. Fordonsägaren kan lösa ut sitt fordon från denna uppställningsplats.

Vill du veta om kommunen har flyttat ditt fordon? Läs på kommunens digitala anslagstavla där det kungörs vilka fordon som flyttats av Trollhättans Stad.

En man som pekar på en skärm. Penna och papper ligger på bordet. Text: Kungörelser, kallelser, protokoll.

Kommunal anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla där sammanträden, justerade protokoll för kommunfullmäktige och nämnder och andra anslag tillkännages.

Senast granskad 2020-03-17 av Yvonne Ström