Rad med asfalteringsmaskiner

Asfaltering

Varje år utför många asfalteringsprojekt, dels för att underhålla stadens gator och vägar men också för att återställa platser där det till exempel grävts i gatorna i andra projekt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 

 

Då asfalterar vi

Asfalteringsarbeten pågår ungefär april-december, då asfalteringsverken har sin produktion i gång. 

 

 

Trafikstörningar i samband med asfaltering

Vid asfalteringsarbeten påverkas trafiken tillfälligt. Vi försöker alltid planera arbeten så de ska påverka så lite som möjligt. Vänligen respektera vägvisningsskyltar och trafikanordningar under asfalteringsarbeten.

 
Kartbild över pågående asfalteringsprojekt

Var asfalterar vi just nu?

I kartan kan du se var vi ska asfaltera och var vi har asfalterat under året. Kartan uppdateras vid årsskiftet.

Till kartan

 

Asfaltering i Trollhättan

 

I Trollhättan finns 25 mil gata och varje år har vi som mål att laga och underhålla 4% av den sträckan. Vi har 15,5 mil cykelvägnät och där är målet att underhålla och laga 3,5% per år. 

Vi har en plan, som vi kallar för asfaltsprogrammet, där vi prioriterar hur vi ska arbeta med underhåll av våra gator och vägar för att förebygga skador. För att kunna planera vägunderhållet inventerar och analyserar vi regelbundet Trollhättans gator och vägar varje år.

Asfalten slits mest under vintersäsongen då temperaturväxlingen gör att vattnet i marken fryser och tinar flera gånger. Efter vintern reparerar vi de gropar i gatan, så kallade potthål, som bildats.

Planering i samverkan med ledningsägare

I samverkan med de som äger ledningar som ligger i stadens mark tar vi fram ett behovspaket för när och var underhållet bör ske. Detta samarbete är viktigt för att arbetet med att underhålla vägarna inte ska krocka med till exempel planerat underhåll av ledningar

Orsaker till försening eller uppskjuten asfaltering

 

Varje år gör vi en plan för de gator och vägar som är prioriterade för underhållsasfaltering och även asfaltering för återställande efter grävningar i marken. 

Det finns olika anledningar till varför vi inte alltid lyckas genomföra de asfalteringsprojekt som är planerade. En av dom är väder och vind - är det för kallt så går det helt enkelt inte att tillverka asfalt och heller inte utföra asfalteringsprojektet. Asfalteringsverken har öppet sin produktion från april till december.

Priset för asfalten påverkar också hur många projekt som vi kan genomföra inom satt budget. I dagsläget har asfaltpriset gått upp och därav kan vissa projekt skjutas fram till nästkommande år.

Senast granskad 2023-09-05 av JOSÅKEBEN