Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Trafikregler och säkerhet

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Trollhättan. Dessa innehåller särskilda trafikregler som gäller inom kommunen.

Person
Trafikingenjör Lena Ekman 0520-49 79 63
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Alla gällande trafikföreskrifter finns publicerade i Svensk trafikföreskriftssamling. 

Läs gärna mer om vilka lokala trafikföreskrifter som gäller på olika gator och platser i kommunen.

Transportstyrelsen om lokala trafikföreskrifter

Ansökan om dispens för breda, tunga och långa transporter görs via den ifyllnadsbara blanketten här nedan och skickas via e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se

Ansökan om dispens för breda, tunga och långa transporter

Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter görs via e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-04-22 av Yvonne Ström