Närbild på Sveriges Rikes lagbok

Trafikregler och säkerhet

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Trollhättan. Dessa innehåller särskilda trafikregler som gäller inom kommunen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla gällande trafikföreskrifter finns publicerade i Svensk trafikföreskriftssamling. 

Läs gärna mer om vilka lokala trafikföreskrifter som gäller på olika gator och platser i kommunen.

Transportstyrelsen om lokala trafikföreskrifter

Ansökan om dispens för breda, tunga och långa transporter görs via den ifyllnadsbara blanketten här nedan och skickas via e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se

Ansökan om dispens för breda, tunga och långa transporter

Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter görs via e-post till samhallsbyggnad@trollhattan.se 

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogrammet som antogs 2021 har tagits fram inom ramen för Trafikstrategin som antogs 2015. I Trafikstrategin lyfts trafiksäkerheten fram som särskilt viktig att prioritera. Här står det att Trollhättans Stad ska arbeta för att leverera ett “säkert trafiksystem där ingen riskerar att omkomma eller skadas allvarligt”.

Trafiksäkerhetsprogram

Senast granskad 2021-11-25 av ELIROSVIC