Blomlåda med fin plantering som står på gatan.

Blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla vill att det skall vara trafiksäkert där man bor. Många glömmer att precis samma faror som upplevs på min egen gata, upplever andra människor på andra gator.  För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med såväl grannar som arbetskamrater och övriga trafikanter i vår direkta närhet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilförare om att sänka hastigheten på gatan.

Om du är intresserad av att ansvara för blomlådor på gatan där du bor, kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för att göra detta. 

Ansökan görs via vår e-tjänst

Skicka din ansökan till oss senast den 15 juni.

Senast granskad 2020-10-20 av Yvonne Ström