Blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla vill att det skall vara trafiksäkert där man bor. Många glömmer att precis samma faror som upplevs på min egen gata, upplever andra människor på andra gator.  För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik med såväl grannar som arbetskamrater och övriga trafikanter i vår direkta närhet.

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilförare om att sänka hastigheten på gatan.

Om du är intresserad av att ansvara för blomlådor på gatan där du bor, kan du läsa här nedan om vilka krav och förutsättningar som gäller för att göra detta. 

Ansökan kommer att vara öppen från den 26 februari till och med den 7 juni 2024. 

Information om blomlådor

För att minska bilarnas hastighet och därmed höja trafiksäkerheten i bostadsområden kan tillstånd lämnas för utplacering av blomlådor på vissa lokalgator. Om du är intresserad av att sätta ut blomlådor kan du läsa här nedan om vilka krav och

Senast granskad 2024-05-03 av REBGUS