Bilden visar trafikanordningar på en väg

Arbete på väg

Trollhättans stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort och för bostadsgator inom ytterområdena. För att få arbeta i vägområdet utmed gator och vägar inom stadens väghållnings-område krävs en trafikanordningsplan (TA-plan). För att få gräva inom nämnda område krävs grävningstillstånd och TA-plan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans stad är väghållningsmyndighet för hela Trollhättans centralort. Trafikverket är väghållare för väg E45, Rv 42, 44 och 47.

Trollhättans stad har antagit Sveriges kommuner och landstings (SKL) handbok för arbete på väg, som vår riktlinje.

Syftet med en TA-plan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som får finnas och behövs för att få en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att TA- planen är tydlig.

Senast granskad 2022-11-01 av KLALIW