Tiokronor i en stor hög

Avgifter platsupplåtelser och dispenser

Exempel på avgifter för dispenser, platsupplåtelser och cykelparkering. Avgifterna gäller för år 2024.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns flera olika dispenser och platsupplåtelser som går att ansöka om inom kommunen, för dessa tas det ut en avgift. Hur stor avgiften blir beror på flera olika faktorer, till exempel vad ändamålet är, vilken tidsperiod det gäller och hur stor yta det avser. 

Dispenser

Ändamål

Tidsbegränsning

Avgift

Dispens från Lokal Trafikföreskrift Tillfälliga 500 kr/dispens och fordon
Dispens för Tunga transporter Tillfälliga 500 kr/dispens
Dispens för Tunga transporter Generell per år 2000 kr/dispens

Platsupplåtelser

Ändamål

 

Avgift

Lägsta avgift

Affischpelare och reklamtavlor, Centrum per kvadratmeter affischyta/år 3000 kr -
Affischpelare och reklamtavlor, Övrig platsmark per kvadratmeter affischyta/år 2000 kr -
Reklamaffisch eller vepa, Centrum per vecka 200 kr 500 kr
Reklamaffisch eller vepa, Övrig platsmark per vecka 100 kr 500 kr
Gatupratare, Centrum per skylt/år 326 kr -
Gatupratare, Övrig platsmark per skylt/år 326 kr -
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Centrum kr/kvm/vecka 10 kr 800 kr
Byggnadsupplag, bodar och dylikt, Övrig platsmark kr/kvm/vecka 8 kr 800 kr
Uppställning av container, Centrum per påbörjad vecka 500 kr

-

Uppställning av container, Övrig platsmark per påbörjad vecka 400 kr

-

Hel avstängning av annan gata än huvudgata (ej kollektivtrafik, gångbana, cykelbana) per påbörjad vecka 1000 kr

1500 kr

Delvis avstängning av annan gata än huvudgata (ej kollektivtrafik, gångbana, cykelbana) per påbörjad vecka 700 kr

1000 kr

Cykelparkering

Parkeringstyp

Tidsperiod

Avgift

Cykelgarage 3 månader 210 kr
Cykelgarage 12 månader 720 kr
Cykelbox 3 månader 300 kr
Cykelbox 12 månader 1080 kr
Senast granskad 2024-02-19 av REBGUS