Tiokronor i en stor hög

Avgifter platsupplåtelser och dispenser

Kontakta Gatu-parkkontoret för information om avgifter och kostnadsberäkningar gällande varuförsäljning, varuskyltning, uteserveringar, byggställningar och byggnadsupplag med mera. Kostnaden beror på platsstorlek, plats och hur lång tid platsupplåtelsen ska vara.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Dispenser Tidsbegränsning Kostnad
Uppställning av bland annat fordon   240 kr/dispens
Trasporter, tunga med mindre utredningsinsats, långa högst 35m breda högst 4,5m Endast tillfälliga 240 kr/dispens
Transporter som överstiger dessa mått   600 kr/dispens

 

Platsupplåtelse (söks via polismyndigheten) Tidsbegränsning Kostnad
Containeruppställning, skylift eller liknande   275 kr/vecka
Reklamskylt/vippskylt Maximalt 1 år 275 kr/år
Senast granskad 2023-05-31 av REBGUS