Vatten sprutar ut från en klotformad fontän

Torg och allmänna platser

På denna sida kan du läsa om vad som gäller för användandet av våra kommunala gator och torg. Du får också information om vart du ska vända dig med dina frågor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kanske vill sälja blommor, kläder, mat eller någonting annat på Drottningtorget eller ha en uteservering utanför ditt kafé eller din restaurang. Här kan du även få information om vad som gäller om du vill anordna ett torgmöte, affischera med flaggor, vepor eller banderoller av olika slag eller ställa upp trottoarpratare.

Senast granskad 2018-12-06 av YVOSTR