Säkerhetspollare

Här hittar du information om vad som gäller för de säkerhetspollare som finns vid Drottningtorget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför säkerhetspollare?

I samband med att Drottningtorget byggdes om installerade Trollhättans Stad höj- och sänkbara pollare vid de gator som ansluter till Drottningtorget, Föreningsgatan och Polhemgatan. Dessa pollare finns här för att det ska kännas tryggare och säkrare att röra sig i city genom att obehörig trafik inte ska kunna nå områden där många går.

Viktigt om parkerings- och stannandeförbud

För att få parkera i ett område med parkerings- och/eller stannandeförbud oavsett om det gäller en varutransport, flyttning till eller från en fastighet eller någonting annat, så krävs det även att man har ansökt om och fått beviljad en dispens för tillfällig parkering. 

För få tillgång till att kunna sänka pollarna krävs en godkänd ansökan. De som kan ansöka är fastighetsägare, boende, näringsidkare, blåljusverksamheter, underhåll- och driftpersonal och de som hanterar sophämtning.

E-tjänst för ansökan om att få styra pollarna på Drottningtorget

 

För att ansöka

  • De som kan ansöka är fastighetsägare, boende, näringsidkare, blåljusverksamheter, underhåll- och driftpersonal och de som hanterar sophämtning.
  • Du behöver legitimera dig med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID.
  • Du behöver registrera ett telefonnummer när du gör sin ansökan. 
    • Telefonnumret får inte vara registrerat som hemligt
    • Var noga med att fylla i rätt nummer - det är med det registrerade numret du kommer styra pollarna

Pollarna kommer att kunna sänkas ned av varutransportörer med tillstånd vardagar klockan 05.00-11.00. Om en varutransport måste ske annan tid kan den som har tillgång till att styra pollarna hjälpa till med att sänka ned dessa. 

Senast granskad 2021-04-14 av YVOSTR