Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Broar

Trollhättan har många fina broar med speciella konstruktioner från olika tidsepoker.

Person
Kundtjänst 0520-49 55 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fotot visar Olidebron upplyst på kvällen

Olidebron

Olidebron är Trollhättans senaste tillskott av broar. Det är en gång- och cykelbro och den förbinder Åkerssjövägen med Kyrkbrovägen. Olidebron invigdes hösten 2016.

Hälltorpsbron

Hälltorpsbron

Hälltorpsbron binder samman områdena Arvidstorp och Hälltorp.

Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Järnvägsbron

Järnvägsbron består av två broar, en lyftbro och en fast bro. Järnvägsbroarna är Trafikverkets broar.

Foto på Klaffbron, som är öppen

Klaffbron

Klaffbron sträcker sig över tafikkanalen som en förlängning av Torggatan mellan stadens östra och västra sida.

Foto på Kyrkbron i snöskrud

Kyrkbron

Kyrkbron ligger mellan Åkersbergsvägen och Kyrkbrovägen som en förlängning till Oscarsbron över kanalen mot Trollhättans kyrka. 

Foto på Malgöbron

Malgöbron

Malgöbron är belägen mellan Klaffbron, Strömkarlsbron och Åkersbergsvägen.

Fallen och Oscarsbron

Oscarsbron

Oscarsbron är belägen mellan Landbergsliden och Åkersbergsvägen.

Bro över älven i dimma

Spiköbron

Spiköbron är belägen mellan Spikön och Fagerstrand.

Foto på Stallbackabron

Stallbackabron

Stallbackabron är belägen mellan Nyberg och Överby över Göta älv. Det är Trafikverkets bro.

Senast granskad 2017-03-08 av Yvonne Ström