Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Broar

Trollhättan har många fina broar med speciella konstruktioner från olika tidsepoker.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Hälltorpsbron

Hälltorpsbron

Hälltorpsbron binder samman områdena Arvidstorp och Hälltorp.

Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Järnvägsbron

Järnvägsbron består av två broar, en lyftbro och en fast bro. Järnvägsbroarna är Trafikverkets broar.

Klaffbron

Klaffbron sträcker sig över trafikkanalen som en förlängning av Torggatan mellan stadens östra och västra sida.

Foto på Kyrkbron i snöskrud

Kyrkbron

Kyrkbron ligger mellan Åkersbergsvägen och Kyrkbrovägen som en förlängning till Oscarsbron över kanalen mot Trollhättans kyrka. 

Foto på Malgöbron

Malgöbron

Malgöbron är belägen mellan Klaffbron, Strömkarlsbron och Åkersbergsvägen.

Fotot visar Olidebron upplyst på kvällen

Olidebron

Olidebron är en gång- och cykelbro och den förbinder Åkerssjövägen med Kyrkbrovägen. Olidebron invigdes hösten 2016.

Fallen och Oscarsbron

Oscarsbron

Oscarsbron är belägen mellan Landbergsliden och Åkersbergsvägen.

Bro över älven i dimma

Spiköbron

Spiköbron är belägen mellan Spikön och Fagerstrand.

Foto på Stallbackabron

Stallbackabron

Stallbackabron är belägen mellan Nyberg och Överby över Göta älv. Det är Trafikverkets bro.

Bild på Stridsbergsbron över Göta Älv en solig sommardag

Stridsbergsbron

Stridsbergsbron öppnades sommaren 2023 efter byggstart i november 2020. Stridsbergsbron är Sveriges största dubbelklaffbro,

Senast granskad 2023-08-07 av JOSÅKEBEN