Bro över älven i dimma

Spiköbron

Spiköbron är belägen mellan Spikön och Fagerstrand.

Person
Driftingenjör Erik Johnsson 0520-49 76 48
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Spiköbron var färdigbyggd år 1941 och byggentreprenören var Allmänna Betongbyggnadsbyrån.

Fakta om bron

Fri spännvidd: 70 meter
Total brolängd: 90 meter
Bredd: 12 meter varav
gc-bana 3,0 meter + körbana 7,5 meter + gångbana 1,5 meter

Senast granskad 2017-05-18 av Yvonne Ström