Bro över älven i dimma

Spiköbron

Spiköbron är belägen mellan Spikön och Fagerstrand.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Spiköbron var färdigbyggd år 1941 och byggentreprenören var Allmänna Betongbyggnadsbyrån.

Fakta om bron

Fri spännvidd: 70 meter
Total brolängd: 90 meter
Bredd: 12 meter varav
gc-bana 3,0 meter + körbana 7,5 meter + gångbana 1,5 meter

Senast granskad 2017-05-18 av YVOSTR