Ett skepp går under Järnvägsbron, centrala Trollhättan

Järnvägsbron

Järnvägsbron består av två broar, en lyftbro och en fast bro. Järnvägsbroarna är Trafikverkets broar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lyftbron är den enda i sitt slag i Sverige. Den består av fyra betongtorn och ett lyftsystem som bland annat utgörs av en stor motvikt som via linor är kopplade över linhjul i torntoppen direkt till bron. En mindre motvikt är kopplad till kabeltrumman. Med bron i tågtrafikläge hänger denna motvikt helt i kabeltrumman och lyftlinan är avlastad.
Bron invigdes den 9 november 2001. 

Fakta om lyftbron

Spännvidd: 49,6 meter
Segelfri höjd: 27,0 meter
Vikt: 530 ton
Ca 40 m höga lyfttorn i betong
Grundlades på berg på 6-13 meters djup i älven.
Överbyggnad av helsvetsat stålfackverk.
Elektromekaniskt lyftsystem med linor.
Befintlig bro svänger över ett av de fyra tornen.
Det är den enda bron i sitt slag i Sverige.
Bron är tillverkad i Holland.

Fakta om fasta bron

Spännvidd: 79,3 meter
Vikt: 950 ton utan ballast
Såväl det västra landfästet som det östra är grundlagt på berg. Det östra landfästet är även förstärkt med stålkärnepålar.
Bron har ett helsvetsat stålfackverk och ståltråg som ballast.
Bron är tillverkad i Holland.

Relaterad information

Om du vill veta mer om järnvägsbroarna får du kontakta Trafikverket.

Senast granskad 2018-12-03 av YVOSTR