Bild på Stridsbergsbron över Göta Älv en solig sommardag

Stridsbergsbron

Stridsbergsbron öppnades sommaren 2023 efter byggstart i november 2020. Stridsbergsbron är Sveriges största dubbelklaffbro,

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stridsbergsbron är ett bevis på sann ingenjörskonst. Det är Sveriges största dubbelklaffbro sett till längd, bredd och tyngd. Byggnationen av bron tog drygt 2,5 år där både väder, omvärldsläge och farledstrafik utmanade. Bron består bland annat av 2000 meter pålar, 1000 ton armering, 7000 kubikmeter eco betong. 

Stridsbergsbron sträcker sig från Hjulkvarnelund till Trollhättans nya stadsdel Vårvik och är en viktig del för att göra stadens trafiksituation och infrastruktur mer robust. Bron skapar genvägar genom staden och underlättar trafikflöden. 

Fakta om bron

Total längd: 254 meter
Segelfri bredd: 35 meter
Segelfri höjd i sänkt läge: 6 meter
Brons totala bredd: 16 meter (3,5 meter breda körbanor och 4 meter breda gång- och cykelbanor i respektive körriktning)
Klaffvikt: 580 ton/styck
Total vikt: 20 000 ton
Byggnadsår: 2020-2023
Byggentreprenör: Peab AB

Fladdermusanpassad bro

Färgsättning, belysning och sidoräcken på Stridsbergsbron är fladdermusanpassad. I området finns många fladdermöss som har sina jaktmarker över Göta Älv där särskilt den mer sällsynta dammfladdermusen behöver skyddas. Genom att anpassa bron och undvika ljusreflektioner ned i vattnet kan fladdermössen jaga på som vanligt. 

Senast granskad 2023-09-28 av JOSÅKEBEN